Id-e417cd50-062b-4fc6-9642-c068546e7f77

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-e417cd50-062b-4fc6-9642-c068546e7f77
ArchiMate-verbindingslijn Id-e417cd50-062b-4fc6-9642-c068546e7f77
Verbindingslijn-id  : Id-1ea1032e-76a1-c913-1c9d-4984d57c7ae6
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting digitale databanken verwerkt Expressie (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-c79b1735-4d1f-4bf8-959a-416a25bf1c87 (Ontsluiting digitale databanken)
Naar vorm  : Id-bb9e1144-6392-4ce1-ab98-b204c433f452 (Expressie)
Z-coördinaat  : 27
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (60;320),(60;688)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :