Id-2c2e148e-8ebc-4861-a202-21a1a223810e

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-2c2e148e-8ebc-4861-a202-21a1a223810e
ArchiMate-verbindingslijn Id-2c2e148e-8ebc-4861-a202-21a1a223810e
Verbindingslijn-id  : Id-1ffb67e8-8765-2aca-2312-70e6bede5aae
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijsaanbodgegevensbeheer verwerkt Onderwijseenheiduitvoering (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-5130c61c-ca7d-4688-8a69-93766d0ce5e5 (Onderwijsaanbodgegevensbeheer)
Naar vorm  : Id-f91bde33-1a61-4d41-a55b-9f7bb6e616f4 (Onderwijseenheiduitvoering)
Z-coördinaat  : 116
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :