Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Leergroep

ArchiMate-element Leergroep
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-20a7e429-2740-cf30-de2b-65052600d1e5
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Leergroep
Documentatie  : Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk leeractiviteiten uitvoeren.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Projectgroep
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : partij
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :