Id-ded2d093-5ac6-4dd0-9f8e-79b8dad3dae4

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-ded2d093-5ac6-4dd0-9f8e-79b8dad3dae4
ArchiMate-verbindingslijn Id-ded2d093-5ac6-4dd0-9f8e-79b8dad3dae4
Verbindingslijn-id  : Id-21933b80-0fdc-417d-2489-c890927bb595
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Stageopdracht is gerelateerd aan Stageactiviteit (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-ef62ea4e (Stageopdracht)
Naar vorm  : Id-fbba4873 (Stageactiviteit)
Z-coördinaat  : 60
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :