Bibliotheekgegevensbeheer

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Bibliotheekgegevensbeheer
Contextdiagram
Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekge- gevensbeheer De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksys- teem De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 05-04-2024 12:51:52 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 12:51:52 CEST