Bibliotheekgegevensbeheer

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Bibliotheekgegevensbeheer
Contextdiagram
Het beheren van gegevens over collecties van materialen en uitleningen daarvan (ApplicationFunction) Bibliotheekgeg- evensbeheer De betaling van een debiteur aan een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Inkomende betaling Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het recht van een individu op het uitvoeren van een betaling door een andere individu op grond van een afspraak. (BusinessObject) Vordering De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een systeem dat het beheren van collecties van materialen (boeken, tijdschriften, artikelen, multimedia) en het uitlenen ervan ondersteunt. (ApplicationComponent) Bibliotheeksys- teem Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Het beschikbaar stellen van elektronische boeken en tijdschriften. (BusinessFunction) Ontsluiting digitaal materiaal Het tijdelijk gebruik maken van een materiaal. (BusinessObject) Uitleen De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Het beschikbaar stellen van fysieke middelen zoals boeken, tijdschriften en DVDs. (BusinessFunction) Ontsluiting fysiek materiaal Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssignmentRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 04-03-2022 23:37:45 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 23:37:45 CET