Overdragen kennis naar maatschappij

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Overdragen kennis naar maatschappij
ArchiMate-element Overdragen kennis naar maatschappij
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-2217db37-2217-b16a-382e-8f1548f2136e
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Overdragen kennis naar maatschappij
Documentatie  : Het overdragen van kennis over de onderzoeksresultaten naar de maatschappij ten behoeve van het algemeen belang.
Domein  : Valorisatie
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Er is een indicatie dat de onderzoekresultaten kunnen worden uitgebaat ten behoeve van het algemeen belang.
Preconditie  : Er zijn onderzoeksresultaten met een geborgde status.
Postconditie  : Onderzoeksresultaten zijn succesvol naar de maatschappij overgedragen.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :