Id-e4842522-d446-4e05-ae60-e6edfad7144b

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-e4842522-d446-4e05-ae60-e6edfad7144b
ArchiMate-verbindingslijn Id-e4842522-d446-4e05-ae60-e6edfad7144b
Verbindingslijn-id  : Id-22481e29-1f59-a6fa-9153-dcba3d1af3b4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Grootboekgegevensbeheer verwerkt Kostenplaats (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-8691e2f7-0ba7-40b0-bb7c-889b7541e052 (Grootboekgegevensbeheer)
Naar vorm  : Id-a89d60c9-3589-46af-a634-b3971d86621e (Kostenplaats)
Z-coördinaat  : 175
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :