Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning
Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning
Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het ondersteunen van de financiering van onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksfinancieri- ngfunctie Het ondersteunen van het verwerven van objecten van onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksobjectver- wervingsfunctie Het ondersteunen van het registreren van gegevens over onderzoeken (ApplicationFunction) Onderzoeksregistratie- functie Het ondersteunens van het verwerven van vergunningen voor onderzoek (ApplicationFunction) Onderzoeksvergunnin- gsverwervingsfunctie Een overeenkomst tussen een onderwijsinstelling en een subsidieverstrekker voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessObject) Subsidieovereenkoms- t Een door subsidieverstrekker geidentificeerd domein waarvoor subsidie kan worden verkregen. (BusinessObject) Subsidieprogramma Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappelijk) onderzoek Een verzameling organisaties die gezamenlijk een onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Samenwerkingsverba- nd Een bedrijf, instelling of overheidsorganisatie (BusinessObject) Organisatie Het ondersteunen van de werving van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringsonderste- uning Het werven van objecten die onderzocht gaan worden in het onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksobjectwer- ving Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregistratie Het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van een onderzoek. (BusinessFunction) Vergunningswerving Het aanvragen van een financiering voor een onderzoek. (BusinessFunction) Financieringswerving Het ondersteunen van het volgen van de voortgang van promoties (ApplicationFunction) Promotievolgfunctie Het inhoudelijk begeleiden van een promovendus in zijn onderzoek. (BusinessFunction) Promovendusbegelei- ding Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit AccessRelationship W AccessRelationship W ServingRelationship ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R Deze svg is op 06-01-2019 07:09:19 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 06-01-2019 07:09:19 CET
Legenda


Originele kleuren
Domein
   
   
   
   
   
Synoniemen
   
   
   
   
Type
   
   
   
Gegevenscategorie
   
   
   
   
   
Beschikbaarheid
   
   
Integriteit
   
   
   
Vertrouwelijkheid
   
   
   
   
Gegevenstype
   
   
   
ArchiMate basiskleuren
   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-2364728a-fc6e-7dd7-23dd-7371ddc64af6
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Applicatiefuncties Onderzoeksondersteuning
Elementen  : 
Relaties  :