Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Videomanagementsysteem

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationComponents > Videomanagementsysteem
ArchiMate-element Videomanagementsysteem
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-236ab379-10e3-20d5-520e-4cd9ff81016b
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Videomanagementsysteem
Documentatie  : Een systeem dat het opnemen, beheren en publiceren van video's ondersteunt.
Domein  : Onderwijs
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : Kaltura (http://corp.kaltura.com), MediaMosa (http://www.mediamosa.org), Sonicfoundry Mediasite (http://www.sonicfoundry.com/mediasite)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :