Id-80ed9dfa-1dd8-4606-a1d0-700ef75f80b6

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-80ed9dfa-1dd8-4606-a1d0-700ef75f80b6
ArchiMate-verbindingslijn Id-80ed9dfa-1dd8-4606-a1d0-700ef75f80b6
Verbindingslijn-id  : Id-238b43bd-b35a-bc16-a163-6e71523f1fa2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Octrooi verbijzondert Maatschappelijk effect (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-09c06259 (Octrooi)
Naar vorm  : Id-1b849f64-f2e8-4476-8a42-3af816b3b17f (Maatschappelijk effect)
Z-coördinaat  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :