Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Facturering

ArchiMate-element Facturering
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-2571cc96-fa0a-78fa-eb72-bde2c774c079
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Facturering
Documentatie  : Het kenbaar maken van openstaande vorderingen aan debiteuren.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :