Octrooi

ArchiMate-element Octrooi
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-25b8bbab-b00f-a4d9-1325-22f03ba4e20d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Octrooi
Documentatie  : Een door de overheid of bevoegd gezag verleend exclusief recht tot het maken of verkopen van een industrieel product dat is verleend in een verslagjaar.
Domein  : Valorisatie
Synoniemen  : Patent
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : laag
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :