Formatieplanning

ArchiMate-element Formatieplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-27663e68-0e27-c4c2-478c-e273d426ca60
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Formatieplanning
Documentatie  : Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen.
Domein  : Bedrijfsvoering
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het vaststellen welke budgetten en formatieplaatsen beschikbaar zijn voor afdelingen. (BusinessFunction) Formatieplannin- g Geeft inzicht in de geschiktheid en inzetbaarheid van een medewerker op basis van competenties die binnen de taakstelling zijn gedefinieerd. (BusinessObject) Medewerkerco- mpetentie Het beheren van gegevens over formatieplaatsen (ApplicationFunction) Formatieplaatsg- egevensbeheer Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Human Resource Management Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperiod- e Het (her)ontwikkelen van een specifieke opleiding. (BusinessProcess) Ontwikkelen opleiding Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieond- erdeel Eenheid van geplande arbeidstijd. (BusinessObject) Formatieplaats Het beheren van gegevens over budgetten (ApplicationFunction) Budgetgegeven- sbeheer AccessRelationship W ServingRelationship CompositionRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W ServingRelationship Deze svg is op 09-10-2020 10:29:30 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:29:30 CEST