Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-4de6d5a4-d6f6-454e-9245-6a761e1e2a18

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-4de6d5a4-d6f6-454e-9245-6a761e1e2a18
ArchiMate-verbindingslijn Id-4de6d5a4-d6f6-454e-9245-6a761e1e2a18
Verbindingslijn-id  : Id-2a94bccc-957c-ea27-2652-f102411a1289
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Rapportagefunctie bedient Jaarverslaglegging (ServingRelationship)
Vanaf vorm  : Id-e511f79a-6cf2-4d8d-bc34-78031059ce37 (Rapportagefunctie)
Naar vorm  : Id-1616479d-591a-4c24-9521-b8fe58e29732 (Jaarverslaglegging)
Z-coördinaat  : 42
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (348;804)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :