Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoeksconclusie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessObjects > Onderzoeksconclusie
ArchiMate-element Onderzoeksconclusie
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-2ce3cac4-18dd-93ff-46de-1da47c1f3fa9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksconclusie
Documentatie  : Een gevolgtrekking uit de uitvoering van een onderzoek.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : middel
Vertrouwelijkheid  : laag
ArchiMate-views  : 
Relaties  :