Informatievaardigheidsondersteuning

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Informatievaardigheidsondersteuning
ArchiMate-element Informatievaardigheidsondersteuning
Contextdiagram
Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaar- digheidsonder- steuning Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoor- levering Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AggregationRelationship CompositionRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:39:59 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:59 CEST