Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Informatievaardigheidsondersteuning

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Informatievaardigheidsondersteuning
ArchiMate-element Informatievaardigheidsondersteuning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-2d6e75bf-883e-154b-b4db-c79fc5759960
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Informatievaardigheidsondersteuning
Documentatie  : Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie.
Domein  : Informatieontsluiting
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaard- igheidsonderste- uning Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoorl- evering De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie De tijdens het onderzoek verzamelde gegevens of een afgeleide daarvan. (BusinessObject) Onderzoeksgeg- evens Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 06-01-2019 18:01:25 CET gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 06-01-2019 18:01:25 CET