Informatievaardigheidsondersteuning

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessFunctions > Informatievaardigheidsondersteuning
ArchiMate-element Informatievaardigheidsondersteuning
Contextdiagram
Het ondersteunen van gebruikers bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatie. (BusinessFunction) Informatievaar- digheidsonder- steuning Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Het treffen van alle onderwijskundige en logistieke voorbereidingen die nodig zijn voor een bepaalde onderwijsperiode. (BusinessProcess) Voorbereiden onderwijsperio- de Een onderzoeks(tussen)resultaat dat c.q. onderzoeksgegevens die op enigerlei wijze ontsloten zijn. Dat kan extern zijn, maar ook intern (bijv. tbv hergebruik van onderzoeksgegevens binnen de eigen onderzoeksgroep). (BusinessObject) Disseminatie Het beschikbaar stellen van informatie die buiten de instelling is geproduceerd. (BusinessFunction) Informatiedoor- levering De specifieke intellectuele of artistieke vorm waarin een werk wordt gerealiseerd (uitdrukkingsvorm). (BusinessObject) Expressie Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs De fysiek verschijningsvorm van de expressie van een werk. (BusinessObject) Manifestatie Het vastgelegde feitelijke materiaal dat algemeen wordt aanvaard in de wetenschappelijke gemeenschap als noodzakelijk om onderzoeksbevindingen te valideren. (BusinessObject) Onderzoeksge- gevens Een enkelvoudig exemplaar van een manifestatie. (BusinessObject) Item AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W Deze svg is op 22-04-2023 00:41:37 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:41:37 CEST