Id-5352ed81-44d5-4251-b6f5-6204504f3a18

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-5352ed81-44d5-4251-b6f5-6204504f3a18
ArchiMate-verbindingslijn Id-5352ed81-44d5-4251-b6f5-6204504f3a18
Verbindingslijn-id  : Id-301a095a-fa3c-330d-6073-861d894dbdf7
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijseenheiduitvoering is gerelateerd aan Onderwijsactiviteit (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-baeafc7d-cf18-4fca-af07-8f33968371fe (Onderwijseenheiduitvoering)
Naar vorm  : Id-27a10d77-f514-43b3-8d6e-2df628146dc7 (Onderwijsactiviteit)
Z-coördinaat  : 78
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (840;515),(840;899)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :