Id-039bad4e-2b4d-4ea8-a4bc-af9b22469578

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-039bad4e-2b4d-4ea8-a4bc-af9b22469578
ArchiMate-verbindingslijn Id-039bad4e-2b4d-4ea8-a4bc-af9b22469578
Verbindingslijn-id  : Id-30d57224-0826-9c4e-673a-170b101dd654
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Toetsmateriaal verbijzondert Onderwijsmateriaal (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-1e3a3c4a (Toetsmateriaal)
Naar vorm  : Id-381e6b05 (Onderwijsmateriaal)
Z-coördinaat  : 65
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1200;130)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :