Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-a7126b86-b6c0-4fd4-accc-623214d80ca7

ArchiMate-modellen > HORA 2 > Views > Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties > Verbindingslijnen > Id-a7126b86-b6c0-4fd4-accc-623214d80ca7
ArchiMate-verbindingslijn Id-a7126b86-b6c0-4fd4-accc-623214d80ca7
Verbindingslijn-id  : Id-31a59f4a-3fd6-b594-52c2-89b37b598246
ArchiMate-model  : HORA 2
ArchiMate-view  : Bedrijfsprocessen-Bedrijfsfuncties
ArchiMate-relatie  : Programmamanagement => Implementeren veranderingen (AggregationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-d85f506b-3f5f-4b2d-bcce-cd6acd4438ba (Programmamanagement)
Naar vorm  : Id-721515fd-39cc-48ec-b9f3-c228bb7af534 (Implementeren veranderingen)
Z-coördinaat  : 396
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :