Id-fc0a94bb-09a9-43c2-afee-653ce4effe7c

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-fc0a94bb-09a9-43c2-afee-653ce4effe7c
ArchiMate-verbindingslijn Id-fc0a94bb-09a9-43c2-afee-653ce4effe7c
Verbindingslijn-id  : Id-3229efdd-8ddf-2199-d7d2-c706390c5874
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Systeemsoftware verbijzondert Configuratie-item (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-22efe3c3 (Systeemsoftware)
Naar vorm  : Id-9bbd7fec (Configuratie-item)
Z-coördinaat  : 81
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (780;1235),(780;1091)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :