Promovendus

ArchiMate-element Promovendus
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-32a70112-3ac8-bd67-9652-3f81a1fa40c8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Promovendus
Documentatie  : In Nederland: Een individu die door het zelfstandig beoefenen van wetenschappelijk onderzoek en, hierop aansluitend, het schrijven van een proefschrift wil promoveren tot de academische graad van doctor.
Domein  : Onderzoek
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  :