Id-5b29191b-3d70-4fbb-b6d8-c040133c1b4d

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Onderwijs > Verbindingslijnen > Id-5b29191b-3d70-4fbb-b6d8-c040133c1b4d
ArchiMate-verbindingslijn Id-5b29191b-3d70-4fbb-b6d8-c040133c1b4d
Verbindingslijn-id  : Id-32f0a80a-dcdd-fa3c-ddf0-b4abc9e49540
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Onderwijs
ArchiMate-relatie  : Toepassing didactische werkvorm verwerkt Onderwijseenheiduitvoering (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-2e3ce36f-1a17-4e6e-8024-3393d712a7c6 (Toepassing didactische werkvorm)
Naar vorm  : Id-7df4a417-b79e-46da-aa4a-3a24eaac2b8a (Onderwijseenheiduitvoering)
Z-coördinaat  : 57
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1142;552)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :