Ruimte

ArchiMate-element Ruimte
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-339046d9-a822-0857-7d07-812c62d43a1a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Ruimte
Documentatie  : Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Lokaal
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : middel
Toelichting BIV-classificatie  : Vertrouwelijkheid L-M. Gegevens over de inrichting kunnen informatie bevatten over de beveiliging en kunnen belangrijk zijn bij calamiteiten.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstr- uctiefunctie Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) Configuratie- item Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwbeveil- iging Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplann- ing Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublic- atiefunctie De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Het ondersteunen van het beheer van gebouwen (ApplicationFunction) Gebouwbehee- rfunctie Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten. (BusinessFunction) Bedrijfshulpver- lening Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigi- ngsfunctie Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants. (BusinessFunction) Cateringbehe- er Het ondersteunen van het beheer van fysieke kaarten, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes. (ApplicationFunction) Kaartbeheerfu- nctie AccessRelationship R SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft werkplek AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship wordt ingepland in AccessRelationship W AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship heeft als inventaris AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 06-04-2024 00:39:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:05 CEST