Ruimte

ArchiMate-element Ruimte
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-339046d9-a822-0857-7d07-812c62d43a1a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Ruimte
Documentatie  : Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.
Domein  : Bedrijfsvoering
Synoniemen  : Lokaal
Gegevenstype  : masterdata
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : middel
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : middel
Toelichting BIV-classificatie  : Vertrouwelijkheid L-M. Gegevens over de inrichting kunnen informatie bevatten over de beveiliging en kunnen belangrijk zijn bij calamiteiten.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Het zorgen voor een veiligheidsnet bij calamiteiten. (BusinessFunction) Bedrijfshulpver- lening Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplann- ing Het ondersteunen van het beheer van gebouwen (ApplicationFunction) Gebouwbehee- rfunctie Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublica- tiefunctie Het verzorgen van catering, mate name in de vorm van bedrijfsrestaurants. (BusinessFunction) Cateringbeheer Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Het domein betreffende Bedrijfsvoering (Grouping) Bedrijfsvoering Het verwerven, inrichten, beheren en afstoten van gebouwen. (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het sorteren en afhandelen van afval conform de regelgeving. (BusinessFunction) Afvalbeheer Het schoonmaken van de gebouwen en de ruimtes daarin. (BusinessFunction) Schoonmaak Het ervoor zorgdragen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot ruimten. (BusinessFunction) Gebouwbeveili- ging Het beheren en communiceren van roosterwijzigingen (ApplicationFunction) Roosterwijzigi- ngsfunctie Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit service management perspectief. (BusinessObject) Configuratie- item Het ondersteunen van het beheer van fysieke kaarten, inclusief de daarop beschikbare gegevens voor bijvoorbeeld toegang tot gebouwen en ruimtes. (ApplicationFunction) Kaartbeheerfu- nctie Het ondersteunen van het maken van roosters op basis van de beschikbaarheid van middelen (ApplicationFunction) Roosterconstr- uctiefunctie Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op geïnstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship heeft als inventaris AssociationRelationship heeft werkplek AssociationRelationship is gerelateerd aan AssociationRelationship wordt ingepland in Deze svg is op 22-04-2023 00:40:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 22-04-2023 00:40:04 CEST