Uitvoeren toets op juridische aspecten

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Uitvoeren toets op juridische aspecten
ArchiMate-element Uitvoeren toets op juridische aspecten
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-34177920-ba8a-d4f8-5cd6-b182a556b5e2
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Uitvoeren toets op juridische aspecten
Documentatie  : Het toetsen van de juridische aspecten van een onderzoek.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Er wordt onderkend dat een voorgenomen onderzoek mogelijk juridische consequenties heeft.
Preconditie  : Er zijn juridische kaders voor het onderzoek.
Postconditie  : Het is duidelijk wat de juridische implicaties van het onderzoek zijn en of die implicaties aanvaardbaar zijn.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :