Id-6f5229cc-1951-435a-a7f8-0aaa5c49f2bc

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie > Verbindingslijnen > Id-6f5229cc-1951-435a-a7f8-0aaa5c49f2bc
ArchiMate-verbindingslijn Id-6f5229cc-1951-435a-a7f8-0aaa5c49f2bc
Verbindingslijn-id  : Id-34987b57-bc78-3503-6d5a-08d575778cb4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderzoek, Onderzoeksondersteuning en Valorisatie
ArchiMate-relatie  : Octrooi verbijzondert Wetenschappelijk effect (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-09c06259 (Octrooi)
Naar vorm  : Id-d3350fbe-8415-4c3d-abdb-358a019ea973 (Wetenschappelijk effect)
Z-coördinaat  : 54
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :