Werkproduct

ArchiMate-element Werkproduct
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-350fa869-c48d-6a81-9a12-a7c666dddba3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Werkproduct
Documentatie  : Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Scriptie, Verslag, Werkstuk, Bewijsstuk
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : middel
Toelichting BIV-classificatie  : Vertrouwelijkheid L-M. De uitkomst van het primaire proces moet integer zijn. Ongeoorloofde wijziging kan tot aanzienlijke imagoschade leiden. Vertrouwelijk, maar met een lage risicoclassering.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan. (BusinessFunction) Toetsbeoordel- ing Het indexeren van documenten (ApplicationFunction) Documentinde- xatiefunctie Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit Het herkennen van documenten (ApplicationFunction) Documentherk- enningsfunctie Het converteren van documenten (ApplicationFunction) Documentcon- versiefunctie Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan. (BusinessFunction) Toetsuitvoering Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementf- unctie Het ondersteunen van het verzamelen van eigen werk (ApplicationFunction) Digitaalportfoli- ofunctie Het scannen van documenten (ApplicationFunction) Documentsca- nningfunctie Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitv- oeringsbegele- iding Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven. (BusinessFunction) Vaststelling verworven competenties Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het ondersteunen van het detecteren van plagiaat (ApplicationFunction) Plagiaatdetect- iefunctie Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen. (BusinessObject) Proefschrift Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records (ApplicationFunction) Archiveringsfu- nctie AccessRelationship R AccessRelationship R AssociationRelationship wordt gebruikt in AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AssociationRelationship creërt AggregationRelationship AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 06-04-2024 00:39:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 06-04-2024 00:39:07 CEST