Werkproduct

ArchiMate-element Werkproduct
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-350fa869-c48d-6a81-9a12-a7c666dddba3
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Werkproduct
Documentatie  : Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt.
Domein  : Onderwijs
Synoniemen  : Scriptie, Verslag, Werkstuk, Bewijsstuk
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : gebeurtenis
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : middel
Toelichting BIV-classificatie  : Vertrouwelijkheid L-M. De uitkomst van het primaire proces moet integer zijn. Ongeoorloofde wijziging kan tot aanzienlijke imagoschade leiden. Vertrouwelijk, maar met een lage risicoclassering.
Type  : Informatieobject
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Het vaststellen van de competenties die op een bepaald moment door de deelnemer zijn verworven. (BusinessFunction) Vaststelling verworven competenties Het onderzoeken van de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de deelnemer waarbij het resultaat wordt gebruikt om te bepalen of aan een examenprogramma is voldaan. (BusinessFunction) Toetsuitvoering Het converteren van documenten (ApplicationFunction) Documentconve- rsiefunctie Een wetenschappelijke verhandeling die een promovendus moet schrijven en openbaar verdedigen om de graad van doctor te krijgen. (BusinessObject) Proefschrift Het bepalen van het resultaat van een summatieve toets of werkproduct dat is opgesteld door een deelnemer (bijv. In het kader van een project, stage of afstudeeropdracht), het geven van een oordeel hierover en het vastleggen en vaststellen ervan. (BusinessFunction) Toetsbeoordelin- g Het ondersteunen van het detecteren van plagiaat (ApplicationFunction) Plagiaatdetectie- functie Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsbegeleidi- ng Het indexeren van documenten (ApplicationFunction) Documentindex- atiefunctie Het ondersteunen van het verzamelen van eigen werk (ApplicationFunction) Digitaalportfolio- functie Het herkennen van documenten (ApplicationFunction) Documentherke- nningsfunctie Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementfun- ctie Het ondersteunen van het archiveren van documenten en records (ApplicationFunction) Archiveringsfun- ctie Het domein betreffende Onderwijs. (Grouping) Onderwijs Het scannen van documenten (ApplicationFunction) Documentscann- ingfunctie Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een deelnemeractiviteit die de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een deelnemer onderzoekt en die dient te leiden tot een toetsresultaat. (BusinessObject) Toetsactiviteit AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R SpecializationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AssociationRelationship creërt AssociationRelationship wordt gebruikt in Deze svg is op 09-10-2020 10:29:29 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:29:29 CEST