Id-53a01914-a43d-4557-9702-af401942181d

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-53a01914-a43d-4557-9702-af401942181d
ArchiMate-verbindingslijn Id-53a01914-a43d-4557-9702-af401942181d
Verbindingslijn-id  : Id-39bcc84b-2ebf-d1e5-2823-59f09faa8c98
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Werkproduct is gerelateerd aan Toetsactiviteit (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-1651b6c9 (Werkproduct)
Naar vorm  : Id-96666d36 (Toetsactiviteit)
Z-coördinaat  : 66
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :