Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderzoekspublicatierepository

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationComponents > Onderzoekspublicatierepository
ArchiMate-element Onderzoekspublicatierepository
ArchiMate_Component.png
Elementtype  : ApplicationComponent
Element-id  : Id-3a721708-7550-12b2-a4e9-318e168dca75
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderzoekspublicatierepository
Documentatie  : Een systeem dat het beheren en publiceren van publicaties uit een onderzoek ondersteunt.
Domein  : Informatieontsluiting
Bouwsteen  : Nee
Voorbeelden  : Figshare (http://figshare.com)
Type  : Referentieapplicatie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :