Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Disseminatiemedium

ArchiMate-element Disseminatiemedium
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-3c75cb5d-f136-5682-6c50-de02168e4765
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Disseminatiemedium
Documentatie  : Het medium waarlangs een onderzoeks(tussen)resultaat is ontsloten.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : middel
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : hoog
Vertrouwelijkheid  : laag
Voorbeelden  : Journal, Repository, Archief, Digitale databank, Conferentie
ArchiMate-views  : 
Relaties  :