Id-6b75037c-d7b3-4a4b-939d-21efffc04006

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-6b75037c-d7b3-4a4b-939d-21efffc04006
ArchiMate-verbindingslijn Id-6b75037c-d7b3-4a4b-939d-21efffc04006
Verbindingslijn-id  : Id-406ec677-2cd2-06ae-932d-50ff18156f7f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijsactiviteit is gerelateerd aan Onderwijsmateriaal (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-27a10d77-f514-43b3-8d6e-2df628146dc7 (Onderwijsactiviteit)
Naar vorm  : Id-381e6b05 (Onderwijsmateriaal)
Z-coördinaat  : 91
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1524;935),(1524;59)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :