Id-8d8f38cb-5bfe-4214-85c6-3cc2e0475903

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-8d8f38cb-5bfe-4214-85c6-3cc2e0475903
ArchiMate-verbindingslijn Id-8d8f38cb-5bfe-4214-85c6-3cc2e0475903
Verbindingslijn-id  : Id-41525963-7e10-6b90-181f-08122abd3543
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Medewerker is gerelateerd aan Rooster (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-f7abae34-a6d0-4ddb-9c8b-0dceea6537dd (Medewerker)
Naar vorm  : Id-6a5c54b5-7a2b-4f70-a41c-3a8ba21207da (Rooster)
Z-coördinaat  : 83
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :