Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Roosterpublicatiefunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2 > ApplicationFunctions > Roosterpublicatiefunctie
ArchiMate-element Roosterpublicatiefunctie
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : ApplicationFunction
Element-id  : Id-438a3713-4f73-00cf-11a1-75c2b7f0fc6f
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Roosterpublicatiefunctie
Documentatie  : Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens
Type  : Applicatiefunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublicati- efunctie Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeractivi- teit Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactivi- teit Het beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen. (BusinessFunction) Roosterpublicati- e Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen. (ApplicationComponent) Roostersysteem AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship Deze svg is op 14-10-2018 16:12:54 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:12:54 CEST