Roosterpublicatiefunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Roosterpublicatiefunctie
ArchiMate-element Roosterpublicatiefunctie
Contextdiagram
Het beheren, waaronder publiceren, van roostergegevens (ApplicationFunction) Roosterpublica- tiefunctie Een verzameling van deelnemers die gemeenschappelijk geroosterde onderwijsactiviteiten uitvoeren. (BusinessObject) Lesgroep Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte De verzameling van in tijd geplande capaciteit van medewerkers. (BusinessObject) Inzetplanning De verzameling van in tijd ingeplande onderwijsactiviteiten gekoppeld aan de daarvoor noodzakelijke middelen en medewerkers. (BusinessObject) Rooster Een activiteit op een specifiek moment in tijd die wordt uitgevoerd door een individuele deelnemer in het kader van onderwijs. (BusinessObject) Deelnemeracti- viteit Een specifieke activiteit die in het kader van een onderwijseenheiduitvoering in tijd plaats vindt. (BusinessObject) Onderwijsactiv- iteit Het beschikbaar stellen van het rooster aan alle relevante doelgroepen. (BusinessFunction) Roosterpublica- tie Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een systeem het maken van roosters ondersteunt op basis van beschikbaarheid van middelen. (ApplicationComponent) Roostersystee- m AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship Deze svg is op 21-04-2023 21:39:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 21:39:35 CEST