Id-1ed9e376-8353-47aa-acb9-3c769fe4ed95

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-1ed9e376-8353-47aa-acb9-3c769fe4ed95
ArchiMate-verbindingslijn Id-1ed9e376-8353-47aa-acb9-3c769fe4ed95
Verbindingslijn-id  : Id-43a66d98-89a8-5f80-1469-b61f205e64b8
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Medewerkercompetentie verbijzondert Competentie (SpecializationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-64c33957-5c47-424c-aaef-59e527fe76be (Medewerkercompetentie)
Naar vorm  : Id-c5374cbf (Competentie)
Z-coördinaat  : 86
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :