Opzetten onderzoekscollaboratie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Opzetten onderzoekscollaboratie
ArchiMate-element Opzetten onderzoekscollaboratie
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-445aae95-93db-6ac1-c7f0-3617d1430ce4
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Opzetten onderzoekscollaboratie
Documentatie  : Het opzetten van organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Er is behoefte aan organisatie-overstijgende samenwerking op het gebied van onderzoek.
Preconditie  : Er zijn organisaties en / of individuele onderzoekers bereid om samen te werken aan een onderzoek.
Postconditie  : Er zijn afspraken gemaakt over de wijze van samenwerking.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :