Id-4632e967-04c0-4067-ad31-c8a24959b1fb

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-4632e967-04c0-4067-ad31-c8a24959b1fb
ArchiMate-verbindingslijn Id-4632e967-04c0-4067-ad31-c8a24959b1fb
Verbindingslijn-id  : Id-46069b1d-410d-7db5-e4b5-6ed3254068cd
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Externe medewerker is gerelateerd aan Leverancier (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-54e081a2 (Externe medewerker)
Naar vorm  : Id-0237ea71 (Leverancier)
Z-coördinaat  : 41
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (732;119),(732;251)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :