Id-2968f2ec-1084-4392-b94d-8183d143849a

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-2968f2ec-1084-4392-b94d-8183d143849a
ArchiMate-verbindingslijn Id-2968f2ec-1084-4392-b94d-8183d143849a
Verbindingslijn-id  : Id-46240184-72db-1b6e-b5b8-554459fe7518
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting digitaal materiaal verwerkt Item (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-3853f0ad-079a-4e77-bc10-22cff970f630 (Ontsluiting digitaal materiaal)
Naar vorm  : Id-4a4aed05-0096-4dab-a62d-c526c0309001 (Item)
Z-coördinaat  : 31
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :