Doorvoeren veranderingen

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Doorvoeren veranderingen
ArchiMate-element Doorvoeren veranderingen
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-465e04c9-c09a-d75c-5cae-aa40ade25b7d
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Doorvoeren veranderingen
Documentatie  : Veranderingen doorvoeren vanuit gedefinieerd beleid.
Beschrijving  : Vanuit voorgenomen beleid worden veranderingen doorgevoerd. Deze veranderingen worden gedefinieerd en veranderingstrajecten voorbereid, opgestart en geïmplementeerd. Verder worden doorgevoerde veranderingen geëvalueerd op aanpak, resultaat en effect. Veranderingen kunnen betrekking hebben op een of meerdere beleidsterreinen. De veranderingen kunnen daarbij harde en/of zachte elementen raken:
  • Hard – bijv. organisatiestructuur, proces- en systeeminrichting
  • Zacht – bijv. normen/waarden, gedrag/houding, wijze van samenwerken.
Domein  : Sturing
Trigger  : Vanuit voorgenomen beleid zijn er veranderingen voorzien die doorgevoerd moeten worden t.o.v. de huidige situatie.
Preconditie  : Beleid en beoogde doelen en resultaten zijn bekend.
Postconditie  : De veranderingen die voortkomen uit voorgenomen beleid zijn doorgevoerd, geborgd en geëvalueerd.
Type  : Gebundeld bedrijfsproces
ArchiMate-views  : 
Relaties  :