Id-87dee356-b212-4099-9878-66d5471439bc

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-87dee356-b212-4099-9878-66d5471439bc
ArchiMate-verbindingslijn Id-87dee356-b212-4099-9878-66d5471439bc
Verbindingslijn-id  : Id-472510ed-547f-03f9-d975-33599f962f8f
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Medewerker is gerelateerd aan Contact (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-837ab936 (Medewerker)
Naar vorm  : Id-a09d62e1 (Contact)
Z-coördinaat  : 38
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (312;59),(948;59)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :