Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-1604d720-fa5a-4444-b0c4-ed2f5c3812b7

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Onderwijs > Vormen > Id-1604d720-fa5a-4444-b0c4-ed2f5c3812b7
ArchiMate-vorm Id-1604d720-fa5a-4444-b0c4-ed2f5c3812b7
Vorm-id  : Id-47f70b56-7a57-0b2d-4ab5-cbd15c99afab
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Onderwijs
Groepeert vormen  : 
Gegroepeerd door vorm  : 
ArchiMate-element  : Toetsresultaat (BusinessObject)
ArchiMate-view  : 
Plaatsing label (verticaal)  : Center
Plaatsing label (horizontaal)  : Center
X-coördinaat  : 417
Y-coördinaat  : 1164
Z-coördinaat  : 8
Breedte  : 120
Hoogte  : 55
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #5c5c5c
Vulkleur  : #ffffb564
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Verbindingslijnen  :