Id-4d239388-181a-40f2-b29b-50de3aa2be64

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning > Verbindingslijnen > Id-4d239388-181a-40f2-b29b-50de3aa2be64
ArchiMate-verbindingslijn Id-4d239388-181a-40f2-b29b-50de3aa2be64
Verbindingslijn-id  : Id-485e65fe-d2b8-b157-d1c5-c79deec1cb4b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Onderwijs en Onderwijsondersteuning
ArchiMate-relatie  : Onderwijsactiviteit is gerelateerd aan Deelnemeractiviteit (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-27a10d77-f514-43b3-8d6e-2df628146dc7 (Onderwijsactiviteit)
Naar vorm  : Id-53a5622a (Deelnemeractiviteit)
Z-coördinaat  : 92
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (1068;911),(1068;599)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :