Onderwijsplanning

ArchiMate-element Onderwijsplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-48b5a514-e222-390f-9bce-b3d25d4c5e1b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijsplanning
Documentatie  : Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen. (BusinessFunction) Onderwijsplan- ning De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids. (BusinessFunction) Onderwijsadmi- nistratie Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning). (BusinessFunction) Vraagprognoti- sering Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvormi- ng Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplann- ing Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsinschrijvi- ng Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidinschrijving Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactiv- iteitenplanning CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship Deze svg is op 20-04-2023 11:31:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 11:31:47 CEST