Onderwijsplanning

ArchiMate-element Onderwijsplanning
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-48b5a514-e222-390f-9bce-b3d25d4c5e1b
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderwijsplanning
Documentatie  : Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen.
Domein  : Onderwijsondersteuning
Type  : Hoofdbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het samenstellen en communiceren van een planning van mensen en middelen. (BusinessFunction) Onderwijsplan- ning Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor toetsactiviteiten. (BusinessFunction) Toetsinschrijvi- ng De administratieve ondersteuning van de ontwikkeling van het onderwijs, inclusief het publiceren van een OER en de studiegids. (BusinessFunction) Onderwijsadm- inistratie Het inplannen van de specifieke activiteiten die in het kader van een onderwijseenheid noodzakelijk zijn, inclusief het bepalen van de vorm waarin de activiteit zal plaatsvinden (zoals bijvoorbeeld een stage). (BusinessFunction) Onderwijsactiv- iteitenplanning Het samenstellen van groepen van deelnemers ten behoeve van het gezamenlijk volgen van onderwijseenheden. (BusinessFunction) Lesgroepvorm- ing Het reserveren van capaciteit van mensen en middelen zodat zij beschikbaar zijn om te voldoen aan de geprognotiseerde vraag. (BusinessFunction) Inzet en middelenplann- ing Het maken van een prognose van de hoeveelheid deelnemers en de onderwijsproducten die zij willen afnemen (studentenplanning). (BusinessFunction) Vraagprognoti- sering Het (impliciet of expliciet) inschrijven van een deelnemer voor een onderwijseenheid. (BusinessFunction) Onderwijseen- heidinschrijving Het domein betreffende Onderwijsondersteuning. (Grouping) Onderwijsond- ersteuning CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship CompositionRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 14:48:47 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 14:48:47 CEST