Onderzoeksopzet

ArchiMate-element Onderzoeksopzet
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-49287971-8f64-1531-0c0a-9844923f49be
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Onderzoeksopzet
Documentatie  : De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd.
Type  : Informatieobject
Domein  : Onderzoek
Gegevenstype  : transactie
Gegevenscategorie  : richting
Beschikbaarheid  : laag
Integriteit  : laag
Vertrouwelijkheid  : laag
Voorbeelden  : Onderzoeksprotocol, Onderzoeksvoorstel, Onderzoeksplan, Datamanagementplan
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
De kaders en randvoorwaarden waarbinnen een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksopz- et Het ondersteunen van het plannen van een onderzoek. (ApplicationFunction) Onderzoeksplan- ningsfunctie Het domein betreffende Onderzoek. (Grouping) Onderzoek Het beheren van gegevens over klinische onderzoeken. (ApplicationFunction) Clinical Trial Management- functie Het toetsen of het voorstel voor een onderzoek voldoet aan externe en interne kaders en de plaats binnen of tussen lopende onderzoeksprojecten. (BusinessFunction) Onderzoekstoet- sing Het zorgen dat de randvoorwaarden voor het onderzoek zijn geborgd. (BusinessFunction) Onderzoeksopz- etontwikkeling Financiële investering in de uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksfina- nciering Het registreren van informatie over een onderzoek. (BusinessFunction) Onderzoeksregi- stratie Het periodiek uitvoeren van audits op de kwaliteit en juiste uitvoering van het onderzoek, al dan niet door de externe financiers. (BusinessFunction) Onderzoeksprot- ocoltoetsing De zorgvuldige omgang met en organisatie van onderzoeksgegevens gedurende de gehele onderzoekscyclus met als doel het onderzoeksproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en samenwerking met anderen mogelijk te maken. (BusinessFunction) Onderzoeksdata- management Een zorgvuldige, verifieerbare en systematische studie van een bepaalde kwestie. (BusinessObject) (Wetenschappel- ijk) onderzoek Vraagstelling die binnen een onderzoek wordt behandeld en beantwoord. (BusinessObject) Onderzoeksvraa- g De systematische wijze waarop een onderzoek wordt uitgevoerd. (BusinessObject) Onderzoeksmet- hode Beoordeling van de kaders en randvoorwaarden van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoekstoet- s Een in tijd en middelen begrensde uitvoering van een onderzoek. (BusinessObject) Onderzoeksproj- ect AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AssociationRelationship beschrijft uitvoering van AssociationRelationship omvat AssociationRelationship omvat AssociationRelationship toetst AssociationRelationship wordt uitgevoerd in Deze svg is op 09-10-2020 10:53:14 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 09-10-2020 10:53:14 CEST