Id-34f4c892-29de-4367-ac12-58d4f20d6c7f

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-34f4c892-29de-4367-ac12-58d4f20d6c7f
ArchiMate-verbindingslijn Id-34f4c892-29de-4367-ac12-58d4f20d6c7f
Verbindingslijn-id  : Id-49e7e611-40b2-a5dc-17fc-3a74be29c9ca
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Interne medewerker is gerelateerd aan Dienstbetrekking (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-2ad6b2e3 (Interne medewerker)
Naar vorm  : Id-79ebe997 (Dienstbetrekking)
Z-coördinaat  : 35
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :