Id-1ec0988f-85ea-47e5-b975-4b822d6e2531

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-1ec0988f-85ea-47e5-b975-4b822d6e2531
ArchiMate-verbindingslijn Id-1ec0988f-85ea-47e5-b975-4b822d6e2531
Verbindingslijn-id  : Id-4ac48446-e68e-46f1-1d5a-30bea7f0e0d0
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Informatiemodel Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Formatieplaats is gerelateerd aan Medewerkercompetentie (AssociationRelationship)
Vanaf vorm  : Id-5fd68d35 (Formatieplaats)
Naar vorm  : Id-64c33957-5c47-424c-aaef-59e527fe76be (Medewerkercompetentie)
Z-coördinaat  : 48
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (732;299),(732;383)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :