Id-ae4db549-630e-40c2-bfdd-302794b8cf69

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting > Verbindingslijnen > Id-ae4db549-630e-40c2-bfdd-302794b8cf69
ArchiMate-verbindingslijn Id-ae4db549-630e-40c2-bfdd-302794b8cf69
Verbindingslijn-id  : Id-4b3507c9-31a3-5d38-44da-f0dfb773b8d9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Bedrijfsfuncties Informatieontsluiting
ArchiMate-relatie  : Ontsluiting digitaal materiaal verwerkt Onderzoeksgegevens (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-3853f0ad-079a-4e77-bc10-22cff970f630 (Ontsluiting digitaal materiaal)
Naar vorm  : Id-e7e53c1b-ee15-42ba-85e5-79ee52d242e9 (Onderzoeksgegevens)
Z-coördinaat  : 35
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : (540;432),(540;408)
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :