Declaratieverwerkingsfunctie

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > ApplicationFunctions > Declaratieverwerkingsfunctie
Contextdiagram
Het ondersteunen van het uitbetalen van declaraties aan medewerkers (ApplicationFunction) Declaratieverw- erkingsfunctie Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (BusinessObject) Journaalpost Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (BusinessObject) Kostenplaats Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking. (BusinessObject) Werkactiviteit Een organisatie uitgaande van een privaatrechtelijke rechtspersoon die opleidingen verzorgt en onderzoek uitvoert. (BusinessObject) Instelling De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekki- ng Een plicht om iets te betalen. (BusinessObject) Verplichting Een systeem dat het uitbetalen van salarissen aan medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Salarisverwerk- ingssysteem Het berekenen en uitkeren van het salaris en declaraties van medewerkers. (BusinessFunction) Salaris- en declaratieverw- erking De betaling van een onderwijsinstelling aan een crediteur. (BusinessObject) Uitgaande betaling Een onderdeel van een organisatie. (BusinessObject) Organisatieon- derdeel AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AssignmentRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R Deze svg is op 21-04-2023 04:43:15 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 21-04-2023 04:43:15 CEST