Dit is HORA 2.0, de nieuwe release van HORA per 1 november 2018. In deze versie zijn onder meer nieuwe architectuurconcepten opgenomen (zoals de applicatiefunctie) en zijn meer details opgenomen. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Onderwijsuitvoeringsbegeleiding

ArchiMate-modellen > HORA 2 > BusinessFunctions > Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
ArchiMate-element Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
ArchiMate_Function.png
Elementtype  : BusinessFunction
Element-id  : Id-4c9330f1-2e6d-7938-fdf1-5859785fd183
ArchiMate-model  : HORA 2
Label  : Onderwijsuitvoeringsbegeleiding
Documentatie  : Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm.
Domein  : Onderwijs
Type  : Deelbedrijfsfunctie
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Het begeleiden bij het uitvoeren van de werkvorm. (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- eringsbegeleidi- ng Een te onderscheiden intellectueel of artistiek werk. (BusinessObject) Werk Een samenhangend onderdeel van de opleiding dat een deelnemer afsluit met een toets. (BusinessObject) Onderwijseenh- eid Het aanleren van competenties door het uitvoeren van onderwijsactiviteiten. (BusinessProcess) Leveren onderwijs Het ondersteunen van studenten bij het leren en het interacteren met medestudenten en docenten over het onderwijs (ApplicationFunction) Learning managementfu- nctie Onderwijsmateriaal dat deelnemers gebruiken om te leren. (BusinessObject) Leermateriaal Een artefact dat gemaakt wordt in het kader van een activiteit. Voorbeelden zijn een scriptie, verslag, werkstuk, proefschrift of foto's van fysieke producten die zijn gemaakt. (BusinessObject) Werkproduct Een resultaat van een onderzoek zoals beschreven als publicatie in de Definitie afspraken Wetenschappelijk Onderzoek van de VSNU. (BusinessObject) Publicatie Een leeractiviteit waarin een deelnemer een stage/afstudeeropdracht uitvoert. (BusinessObject) Stageactiviteit Een individu die aan onderwijsactiviteiten deelneemt. (BusinessObject) Deelnemer Het voorbereiden en uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten (incl. stage- en afstudeerbegeleiding). (BusinessFunction) Onderwijsuitvo- ering Een deelnemeractiviteit waarin een deelnemer competenties verwerft. (BusinessObject) Leeractiviteit AccessRelationship R AccessRelationship R AggregationRelationship ServingRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R CompositionRelationship AccessRelationship W Deze svg is op 14-10-2018 16:11:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes © 2016-2018 XL&Knowledge. ArchiMedes 14-10-2018 16:11:35 CEST