Ontwikkelen onderzoeksopzet

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > BusinessProcesses > Ontwikkelen onderzoeksopzet
ArchiMate-element Ontwikkelen onderzoeksopzet
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : Id-4ceed734-2e19-975b-5a4b-4d7f7a19b6f9
ArchiMate-model  : HORA 2.1
Label  : Ontwikkelen onderzoeksopzet
Documentatie  : Het vastleggen van de kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden.
Domein  : Onderzoek
Type  : Deelbedrijfsproces
Trigger  : Er worden onderzoeksvragen onderkend.
Preconditie  : Er is sprake van beleid, wet- en regelgeving, wetenschappelijke kaders/accepted practices of andersoortige kaders waar het onderzoek aan moet voldoen.
Postconditie  : De kaders waarbinnen het onderzoek dient plaats te vinden zijn vastgelegd.
ArchiMate-views  : 
Relaties  :