Dit is HORA 2.1, de nieuwe release van HORA per 15 september 2019. In deze versie is de HORA 2.0-release van 1 november 2018 uitgebreid met een vernieuwing en verdieping van het domein 'Onderzoek'. De legacy-versie HORA 1.0 vindt u op hora1.surf.nl

Id-8789879d-236b-4a4b-9cab-71709d963934

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Sturing > Verbindingslijnen > Id-8789879d-236b-4a4b-9cab-71709d963934
ArchiMate-verbindingslijn Id-8789879d-236b-4a4b-9cab-71709d963934
Verbindingslijn-id  : Id-4e5afb48-2ba8-1a13-e254-4f781868af8c
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Sturing
ArchiMate-relatie  : Kwaliteitsmanagementfunctie verwerkt Indicator (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-24e8701b-f27f-43ed-abad-698da43790ea (Kwaliteitsmanagementfunctie)
Naar vorm  : Id-74711934-ecb9-4b28-b22f-1da1cd09d658 (Indicator)
Z-coördinaat  : 36
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :