Id-03cd149a-d75c-4489-946a-eda656d81951

ArchiMate-modellen > HORA 2.1 > Views > Applicatiefuncties Bedrijfsvoering > Verbindingslijnen > Id-03cd149a-d75c-4489-946a-eda656d81951
ArchiMate-verbindingslijn Id-03cd149a-d75c-4489-946a-eda656d81951
Verbindingslijn-id  : Id-4f4f0f9a-acb0-b33c-9065-77fc23cce66a
ArchiMate-model  : HORA 2.1
ArchiMate-view  : Applicatiefuncties Bedrijfsvoering
ArchiMate-relatie  : Tijdregistratiefunctie verwerkt Medewerker (AccessRelationship)
Vanaf vorm  : Id-3423756d-fed5-42dd-aef0-925450d2c78e (Tijdregistratiefunctie)
Naar vorm  : Id-da23d5e1-bfb5-40d0-81ce-2c9f492e0b8d (Medewerker)
Z-coördinaat  : 258
Lijndikte  : 
Lijnkleur  : #000000
Vulkleur  : 
Lettertype  : fontname:Segoe UI;fontsize:9;fontstyle:
Letterkleur  : #000000
Buigpunten  : 
Vertrekpunt  : 
Eindpunt  :